Prázdniny v Telči
Silvestrovský mač proti Sklepovským sršáňům