09.08.2022 15:01<br/>Foto: Vojtěch Kolář 09.08.2022 15:01<br/>Foto: Vojtěch Kolář 03.08.2014 09:39<br/>Foto: Toníno Volf