08.08.2015 21:44<br/>Foto: Toníno Volf 08.08.2015 21:44<br/>Foto: Toníno Volf 08.08.2015 21:54<br/>Foto: Vojtěch Kolář 08.08.2015 22:31<br/>Foto: Vojtěch Kolář 08.08.2015 22:44<br/>Foto: Vojtěch Kolář 08.08.2015 22:44<br/>Foto: Vojtěch Kolář 08.08.2015 23:56<br/>Foto: Toníno Volf