Home / 2014 / Vánoční prázdniny v Telči / Sklepovští sršáni vs. Prázdninoví medvědi 68